Projekty UE

AXIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.
„Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.”.
Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0739/17

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Okres realizacji: od 2017-11-01 do 2018-10-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 499 665,40 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 065 209,20 PLN
Miejsce realizacji projektu: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
Cel projektu: Opracowanie nowego kompozytu o lepszych, w porównaniu z obecnie stosowanymi, parametrach mechanicznych i termicznych.
Planowane efekty: Efektem projektu będą nowe produkty, które będą produkowane we własnym zakładzie produkcyjnym, a następnie sprzedawane jako wyroby gotowe.