Unia Europejska

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2016 AXIS Group Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia linii technologicznej w Węglewie (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo), które będą prowadzone w związku z realizacją projektu pn. „Uruchomienie produkcji kompozytowych zlewozmywaków z zastosowaniem innowacyjnej technologii silanizacji metodą suchą oraz natryskiwania powłok funkcjonalnych”.

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 02/2016 z dn. 02.03.2016r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: RPM Technologie Ryszard Palacz z siedzibą przy ul. Naramowickiej 217/D6, 61-611 Poznań. Oferta firmy RPM Technologie Ryszard Palacz jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat@axisgroupcompany.com.

 

Zatwierdził

Robert Kamiński – Prezes Zarządu


  Dokumenty do pobrania Data publikacji
    Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu i wyposażenia linii technologicznej 2016-03-02 godź. 16:00
    Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia linii technologicznej 2016-03-02 godź. 16:00
    Specyfikacja istotnych warunków konkursu – SIWIK 2016-03-02 godź. 16:00
    Załącznik nr 1 do specyfikacji SIWK 2016-03-02 godź. 16:00
    Załącznik nr 2 do specyfikacji SIWK 2016-03-02 godź. 16:00