Unia Europejska

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/BR/2017

Axis Group Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE KONKURS OFERT NA Usługę opracowania w warunkach laboratoryjnych nowego kompozytu o lepszych, w porównaniu z obecnie stosowanymi, parametrach mechanicznych i termicznych, dla projektu pt.: „Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.”

 

Dokumenty do pobrania Data publikacji
Zapytanie ofertowe 1/BR/2017 2017-08-21 godz. 14:30
Formularz ofertowe 2017-08-21 godz. 14:30