Unia Europejska

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

Postępowania ofertowe Data
publikacji
Szczegóły
postępowania

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 1/BR/2018 z dn. 10.09.2018. Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: Centrum Badawczo – Wdrożeniowe „CHEMUS’Sp. z o.o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 269, 60-179 Poznań. Oferta firmy Centrum Badawczo – Wdrożeniowe „CHEMUS’Sp. z o.o. jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy.
Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: projekty@axisgroupcompany.com.

2018-09-25 godz. 12:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BR/2018

Axis Group Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE KONKURS OFERT NA „Organizacja i wykonanie badań zlewozmywaków wg punktów A oraz C normy CSA B45.8-18/ IAPMO Z403-2O18 oraz badań pełnych zlewozmywaków w 5 kolorach wg normy PN-EN 13310:20O5″ w ramach projektu pt.: „Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.” w ramach „Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 nr konkursu: 3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, miejsce realizacji: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo

 

2018-09-10
godź. 15:00

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 04/BR/2017 z dn. 31.10.2017r. Komisja Konkursowa nie wybrała najkorzystniejszej oferty. Z powodu braku ofert.
Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: projekty@axisgroupcompany.com.

2017-11-15 godz. 12:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/BR/2017

Axis Group Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE KONKURS OFERT NA „Dostawę Surowców do Badań – Żywica” dla projektu pt.: „Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.” w ramach „Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 nr konkursu: 3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, miejsce realizacji: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo

 

2017-10-31
godź. 15:30

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 03/BR/2017 z dn. 29.09.2017r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: RPM Technologie Ryszard Palacz z siedzibą przy ul. Naramowickiej 217/D6, 61-611 Poznań. Oferta firmy RPM Technologie Ryszard Palacz jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: projekty@axisgroupcompany.com.

2017-10-12 godz. 12:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/BR/2017

Axis Group Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE KONKURS OFERT NA „Dzierżawę ekstrudera do realizacji badań” dla projektu pt.: „Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.” w ramach „Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 nr konkursu: 3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, miejsce realizacji: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo

 

2017-09-29
godź. 14:30

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 02/BR/2017 z dn. 01.09.2017r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: Dorfner Minerals Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 116, 59-220 Legnica. Oferta firmy Dorfner Minerals Polska Sp. z o.o. jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: projekty@axisgroupcompany.com.

2017-09-15 godz. 14:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/BR/2017

Axis Group Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE KONKURS OFERT NA „Dostawę Surowców do Badań – Kruszywo” dla projektu pt.: „Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.” w ramach „Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 nr konkursu: 3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, miejsce realizacji: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo)

 

2017-09-01
godź. 15:30

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 01/BR/2017 z dn. 23.08.2017r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (85-796 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7), NIP 554 031 31 07, REGON nr 000001689. Oferta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: projekty@axisgroupcompany.com.

2017-08-31 godz. 10:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/BR/2017

Axis Group Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE KONKURS OFERT NA Usługę opracowania w warunkach laboratoryjnych nowego kompozytu o lepszych, w porównaniu z obecnie stosowanymi, parametrach mechanicznych i termicznych, dla projektu pt.: „Badania nad opracowaniem nowego kompozytu do produkcji zlewozmywaków.” w ramach „Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 nr konkursu: 3/1.1.1/2017 Szybka Ścieżka małe projekty, miejsce realizacji: Węglewo 8a, 62-010 Pobiedziska (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo

2017-08-23
godź. 14:30

Pobierz pliki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2017

Axis Group Sp. z o.o zawiadamia o wszczęciu postępowania na zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie: Oprogramowanie kontroli jakości procesu, które będzie użytkowane w związku z realizacją projektu pn. :”Uruchomienie produkcji kompozytowych zlewozmywaków z zastosowaniem innowacyjnej technologii silanizacji metodą suchą oraz natryskiwania powłok funkcjonalnych” w Węglewie ( woj. Wielkopolskie, powiat: poznański , miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo).

2017-04-18
godź. 15:00

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 01/2017 z dn. 18.04.2017r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: Integramax.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-589 Poznań, ul. Nowina 9. Oferta firmy Integramax.pl Sp. z o.o. jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat@axisgroupcompany.com.

2017-04-26 godz. 12:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2016

AXIS Group sp. z o. o. zawiadamia o wszczęciu postępowania na dostawę dwustanowiskowej maszyny CNC w ramach projektu pn. „Uruchomienie produkcji kompozytowych zlewozmywaków z zastosowaniem innowacyjnej technologii silanizacji metodą suchą oraz natryskiwania powłok funkcjonalnych”.

2016-07-29
godź. 14:00

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 03/2016 z dn. 29.07.2016r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: FANUM Skorupski-Wójcik Sp.J. z siedzibą w Wielopolu Skrzyńskim, adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie 11B. Oferta firmy FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat@axisgroupcompany.com.

2016-09-06 godz. 15:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2016

AXIS Group Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia linii technologicznej w Węglewie (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo), które będą prowadzone w związku z realizacją projektu pn. „Uruchomienie produkcji kompozytowych zlewozmywaków z zastosowaniem innowacyjnej technologii silanizacji metodą suchą oraz natryskiwania powłok funkcjonalnych”.

2016-03-02
godź. 14:00

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 02/2016 z dn. 02.03.2016r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: RPM Technologie Ryszard Palacz z siedzibą przy ul. Naramowickiej 217/D6, 61-611 Poznań. Oferta firmy RPM Technologie Ryszard Palacz jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat@axisgroupcompany.com.

2016-03-16 godz. 17:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2016

AXIS Group Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania na roboty instalacyjno-budowlane w Węglewie (woj. wielkopolskie, powiat: poznański, miasto-gmina: Pobiedziska, obręb: Węglewo), które będą prowadzone w związku z realizacją projektu pn.„Uruchomienie produkcji kompozytowych zlewozmywaków z zastosowaniem innowacyjnej technologii silanizacji metodą suchą oraz natryskiwania powłok funkcjonalnych”.

2016-01-25
godź. 14:00

Pobierz pliki

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, iż w ramach przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 01/2016 z dn. 25.01.2016r. Komisja Konkursowa wybrała najkorzystniejszą ofertę firmy: ERESCO spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Kamienickiej 11, 60-164 Poznań. Oferta firmy ERESCO jest kompletna i gwarantuje rzetelną realizację umowy. Jeżeli będą dodatkowe pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat@axisgroupcompany.com.

2016-03-18 godz. 17:00

Zatwierdził
Robert Kamiński –
Prezes Zarządu